Forside

Velkommen til www.arbejdshukommelsen.dk

 

Her kan du finde øvelser, der specifikt træner arbejdshukommelsen i skolen – både i og uden for dansk- og matematikundervisningen. Desuden kan du finde inspiration til strukturer og strategier, der støtter arbejdshukommelsen. Al materiale på hjemmesiden henvender sig til lærere, pædagoger og andre interesserede og er lavet med udgangspunkt i vores speciale “Hukommelsestræning i undervisningen”. Formålet med materialet er at gøre det let tilgængeligt for lærere og pædagoger at finde inspiration, der kan implementeres i den daglige undervisning. Det kan både være som små brainbreaks, og som en integreret del af den faglige undervisning.

 

Det er vigtigt for os at gøre opmærksom på, at anerkendelse af eleverne bør spille en stor rolle i forbindelse med træning af arbejdshukommelsen, så de oplever succes med både øvelsen og den givne opgave.

 

Inspirationshæftet, der kan downloades i fuld version under fanebladet “Download”, er her på hjemmesiden delt op i øvelser, strukturer og strategier, som du nedenfor kan vælge dig ind på. Her finder du også de tilhørende kopiark. Det hele er naturligvis gratis.

 

Øvelserne har vi selv udviklet i vores specialeforløb. De er rettet mod mellemtrinnet, men man kan tilpasse øvelserne, så de passer til det respektive klassetrin, man arbejder med. Vi har givet forslag til, hvordan sværhedsgraden kan øges eller reduceres, samt hvordan man generelt kan variere øvelserne. Til udvikling af øvelserne har vi fået inspiration fra forskellige spil, materialer og hjemmesider. Du kan læse mere om disse under fanebladet “Anden inspiration”. Alle øvelser på denne hjemmeside er afprøvet på tre forskellige skoler i henholdsvis 4.-6. klasse, 10. klasse og en specialklasse.

 

Strukturerne kan implementeres i klassen som støtte af arbejdshukommelsen, hvilket gavner både elever med dårlig arbejdshukommelse og elever med normalt fungerende arbejdshukommelse. Strukturerne er fra bøgerne: “Classbuilding & Teambuilding”, “Børn, læring og arbejdshukommelse” og “Arbejdshukommelse”. Du kan finde mere information om disse bøger i vores henvisninger under fanebladet “Anden inspiration”.

 

Strategier henvender sig primært til udskolingen. De kan løbende præsenteres for eleverne, så de kan blive bekendt og fortrolige med disse. Dermed kan de benytte sig af deres yndlingsstrategier til afgangsprøverne og forhåbentlig præstere bedre og mere sikkert. Strategierne er fra bøgerne: “Superhukommelse” og “Examensbogen”. Disse kan også findes i vores henvisninger.

 

Vi har erfaret, at mange elever med ADHD og andre diagnoser ofte har en ringe udviklet arbejdshukommelse, og her vil vores øvelser og strukturer kunne hjælpe. Med små justeringer vil alle øvelser og strukturer være brugbare til specialbørn. Vi vil anbefale at starte med de grønne kasser som er lettere udgaver af øvelserne. Det gør, at eleverne får en god og positiv oplevelse første gang, de bliver præsenteret for øvelsen. Man kan gradvist øge sværhedsgraden, efterhånden som de bliver trygge ved øvelsen. Sørg for, at eleverne, når de er sammen i par eller små grupper, er på samme niveau i øvelserne, så de ikke bliver presset ud i situationer, som de ikke kan håndtere. Gør forklaringerne til øvelserne så korte og præcise som overhovedet muligt, da de ofte ikke kan håndtere flere beskeder ad gangen. Desuden kan det være en fordel at gøre forklaringerne visuelle, imens man forklarer.

 

GOD FORNØJELSE!

 

Hukommelsestræning i undervisningen

Copyright © All Rights Reserved